Ngôn ngữ

Gói cước di động

PT70

Miễn phí 1 GB/ngày (hết dung lượng, tạm khóa internet)

70.000 ₫ / 30 NGÀY
PT90

 Miễn phí 1,5 GB/ngày (hết dung lượng, dừng truy cập)

90.000 ₫ / 30 NGÀY
KC90

Miễn phí 1 GB/ngày (hết dung lượng, dừng truy cập) 

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, tối đa 1.000 phút thoại nội mạng/tháng.

Miễn phí 30 phút thoại ngoại mạng.

90.000 ₫ / 30 NGÀY
KC120

Miễn phí 1,5 GB/ngày (hết dung lượng, dừng truy cập) 

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, tối đa 1.500 phút thoại nội mạng/tháng.

Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng. 

120.000 ₫ / 30 NGÀY
KC150

2 GB/ngày (hết dung lượng, dừng truy cập)

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, tối đa 2.000 phút thoại nội mạng/tháng.

Miễn phí 80 phút thoại ngoại mạng.

150.000 ₫ / 30 NGÀY
BIGME

Miễn phí 7GB/ ngày

125.000 ₫ / 30 NGÀY
6KC120

Miễn phí 1,5 GB/ngày (hết dung lượng, dừng truy cập) 

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, tối đa 1.500 phút thoại nội mạng/tháng.

Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng. 

720.000 ₫ / 180 NGÀY
MXH80

GIỚI THIỆU
- 1GB/ ngày data tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống tạm khóa Internet
- Miễn phí data truy cập Ứng dụng Youtube
 

80.000 ₫ / 30 NGÀY
6MXH80

GIỚI THIỆU
- 1GB/ ngày data tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống tạm khóa Internet
- Miễn phí data truy cập Ứng dụng Youtube

480.000 ₫ / 180 NGÀY
12MXH80

GIỚI THIỆU
- 1GB/ ngày data tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống tạm khóa Internet
- Miễn phí data truy cập Ứng dụng Youtube
 

960.000 ₫ / 360 NGÀY
MXH90

GIỚI THIỆU
- 1GB/ ngày data tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống tạm khóa Internet
- Miễn phí data truy cập Ứng dụng Youtube, Facebook (không bao gồm Thoại, Video Call qua FB Messenger)
 

90.000 ₫ / 30 NGÀY
6MXH90

GIỚI THIỆU
- 1GB/ ngày data tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống tạm khóa Internet
- Miễn phí data truy cập Ứng dụng Youtube, Facebook (không bao gồm Thoại, Video Call qua FB Messenger)
 

540.000 ₫ / 180 NGÀY

Internet & Truyền hình

FIBER 2
Ưu đãi
160.000 ₫ / 1 tháng
FIBER 1
Ưu đãi
150.000 ₫ / 1 tháng
Loading...

Hỗ trợ khách hàng

0