Ngôn ngữ

Tổng đài hỗ trợ -
18001090 và 9090

Câu hỏi thường gặp

Đặt câu hỏi

Thời hạn giữ số của thuê bao khi bị khóa 1 chiều là bao nhiêu ngày?

Thời hạn giữ số của thuê bao khi bị khóa 2 chiều là 30 ngày.

List giá SIM số đẹp?

Có bị khóa khi ngưng sử dụng thời gian dài không?

Thời hạn chuyển mạng giữ số là bao nhiêu ngày?

4 ngày

Thời hạn giữ số của thuê bao khi bị khóa 2 chiều là bao nhiêu ngày?

Thời hạn giữ số của thuê bao khi bị khóa 2 chiều là 30 ngày.

Hỗ trợ khách hàng

0