Ngôn ngữ

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ _ MOBIFONE IMS

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ _ MOBIFONE IMS

Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử MobiFone IMS là giải pháp tiện lợi và hiệu quả cho các doanh nghiệp trong việc quản lý và lưu trữ hóa đơn một cách chuyên nghiệp, thuận tiện và nhanh chóng. Bao gồm việc đồng bộ, lưu trữ toàn bộ dữ liệu hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp từ Cơ quan thuế, giải pháp hóa đơn đầu ra hoặc hòm thư điện tử về hệ thống lưu trữ và quản lý tập trung. Phần mềm tích hợp với các hệ thống phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử giúp cho Doanh nghiệp giảm được 70% công sức cho việc nhập liệu và báo cáo kê khai.

Khuyến mãi

Thông tin sản phẩm

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MOBIFONE IMS

Nguồn dữ liệu Quản lý hóa đơn điện tử được cập nhật tự động qua hệ thống đồng bộ tự động thông qua:
➢ Tài khoản hóa đơn điện tử của Cơ quan thuế cấp cho Doanh nghiệp
➢ Email nhận hóa đơn của Doanh nghiệp (Doanh nghiệp có thể sử dụng email cá
nhân hoặc email Server)
➢ Người sử dụng tải dữ liệu từ XML, PDF lên hệ thống để lưu trữ đối với các hóa
đơn không có XML từ CQT.

Thực trạng xử lý hóa đơn hiện nay:

So sánh giữa quy trình thủ công và quản lý trên phần mềm quản lý hóa đơn:

Tính năng của giải pháp

Quản trị hệ hệ thống: Quản lý đơn vị, Quản lý người dùng, Quản lý nhóm quyền

Danh mục: Quản lý danh mục cung cấp, Quản lý tài khoản Thuế, Tra cứu MST

Hộp thư điện tử: Quản lý thư điện tử, Quản lý tài khoản thư điện tử

Quản lý hóa đơn: Quản lý hóa đơn đầu vào/ra, Kiểm tra hóa đơn điện tử, Xuất dữ liệu hóa đơn, Duyệt hóa đơn, Gửi email

Báo cáo: Xem báo cáo hóa đơn theo kỳ quyết toán, Xuất báo cáo hóa đơn theo định dạng excel, PDF

Lợi ích của giải pháp

Tiết kiệm chi phí và thời gian

Dễ dàng quản lý và tìm kiếm

Chính xác và đồng nhất

Tăng tính minh bạch và tuân thủ

Tích hợp hóa đơn với quy trình kinh doanh

Bảo mật thông tin

 

 

Loading...

Hỗ trợ khách hàng

0