Ngôn ngữ

Gói cước di động

Sắp xếp:

PT70

Miễn phí 1 GB/ngày (hết dung lượng, tạm khóa internet)

70.000 ₫ / 30 NGÀY
PT90

 Miễn phí 1,5 GB/ngày (hết dung lượng, dừng truy cập)

90.000 ₫ / 30 NGÀY
KC90

Miễn phí 1 GB/ngày (hết dung lượng, dừng truy cập) 

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, tối đa 1.000 phút thoại nội mạng/tháng.

Miễn phí 30 phút thoại ngoại mạng.

90.000 ₫ / 30 NGÀY
KC120

Miễn phí 1,5 GB/ngày (hết dung lượng, dừng truy cập) 

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, tối đa 1.500 phút thoại nội mạng/tháng.

Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng. 

120.000 ₫ / 30 NGÀY
KC150

2 GB/ngày (hết dung lượng, dừng truy cập)

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, tối đa 2.000 phút thoại nội mạng/tháng.

Miễn phí 80 phút thoại ngoại mạng.

150.000 ₫ / 30 NGÀY
BIGME

Miễn phí 7GB/ ngày

125.000 ₫ / 30 NGÀY
Loading...

Hỗ trợ khách hàng

0